ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ’Ї (ДОМОГОСПОДАРСТВА) ДЛЯ УСІХ ВИДІВ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ

З 1 липня 2020 року постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” встановлено єдиний порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій. 

Які доходи враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї?

– заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

– грошове забезпечення військовослужбовців;

 – пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

– стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);

– соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення), у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

– допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

– грошові перекази, отримані із-за кордону;

– інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

Які доходи не враховуються до середньомісячногосукупного доходу сім’ї?

– частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

– частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
 – одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;
 – державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

– допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

– щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– компенсація послуги  “муніципальна няня”, що виплачується отримувачу такої послуги;

– державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

– суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати);

– суми отриманих аліментів;

– спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

– доходи від розміщення депозитів;

– оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи у цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

– допомога громадських та благодійних організацій;

– допомога на поховання;

– матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

– допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;
 – вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

– суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;
 – одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”;

– допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей.

До середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.

Розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу  не враховується до середньомісячного сукупного доходу під час призначення житлової субсидії.

1 thought on “ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ’Ї (ДОМОГОСПОДАРСТВА) ДЛЯ УСІХ ВИДІВ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *