РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У 2021 РОЦІ

В Україні продовжується робота щодо забезпечення дітей з інвалідністю заходами з реабілітації за принципом «гроші ходять за людиною».

Завдяки внесенню постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 30 змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №309 (надалі – Порядок), сформовано підгрунття для досягнення більш позитивних результатів в цій роботі,

ВАЖЛИВО ЗНАТИ: Для отримання дітьми з інвалідністю послуг з реабілітації  один з батьків або законний представник дитини має подати  до управління соціального захисту населення та праці  заяву про направлення дитини до відповідної реабілітаційної установи та законодавчо визначені документи, а саме копії (з пред’явленням оригіналів):

  • паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу  дитини;
  • індивідуальної програми реабілітації (надалі – ІПР), що видана ЛКК лікувально-профілактичного закладу;
  • паспорта громадянина України законного представника дитини з інвалідністю;
  • документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
  • одного з передбачених Податковим кодексом України  документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають про це відмітку в паспорті громадянина України);
  • виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою  відповідно до ІПР, у якій зазначається обсяг та строки їх проведення.

УВАГА!!! Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до  ІПР за більшістю основних категорій життєдіяльності  має обмеження І або ІІ ступенів – 16 тис. грн, ІІІ ступеня – 25 тис. грн, дитині-сироті/дитині, позбавленій батьківського піклування – вона збільшується на 50% для кожного ступеня.

КРІМ ЦЬОГО!!!  Діти з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) також можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами  відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80, зі змінами. Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!!! Усі, кого зацікавила зазначена інформація, мають можливість ознайомитися із Переліком реабілітаційних установ сфери управління Міністерства соціальної політики України та сфери управління органів соціального захисту населення державної та комунальної форми власності, в яких надаються послуги із комплексної реабілітації (абілітації),  на веб-сайті Мінсоцполітики України: www.mps.gov.ua, у розділі «Інвалідність», за посиланням «Особи з інвалідністю».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *