Призначення відповідальної особи за електрогосподарство

За результатами заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог з охорони праці та промислової безпеки фахівці встановили низку поширених порушень. Одне з характерних — порушення при призначенні відповідальної особи за електрогосподарство.

Згідно з пунктом 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 року № 4 (далі — ПБЕЕС), керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен призначитивідповідального за справний стан і безпечнуексплуатаціюелектрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі — особа, відповідальна за електрогосподарство).

Порядок навчання і перевіркизнаньпрацівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, а також до вимог до електротехнічної обслуги, які містяться в пункті 2.1.1 ПБЕЕС.

Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил пункту 2.1.4 ПБЕЕС.

Згідно з пунктом 1.4 розділу 4 ПТЕЕС для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати у разі відсутності (відпустка, хвороба).

З аналізу наведених норм слідує, що керівникпідприємства (суб’єктгосподарювання) призначає особу, відповідальну за електрогосподарство, з числа інженерно-технічнихпрацівників, якімаютьелектротехнічнупідготовку та пройшлиперевіркузнань у встановленому порядку. Особа, відповідальна за електрогосподарство, наділена посадовими обов’язками щодо забезпечення безпеки електротехнічних працівників під час експлуатації електроустановок.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *