Про надання соціальних послуг та перелік документів, необхідних для влаштування до стаціонарних установ соціальної сфери

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» встановлено порядок фінансування надання соціальних послуг, наступним чином: 

 • за рахунок бюджетних коштів; 
 • з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг; 
 • за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

За рахунок бюджетних коштів соціальні послуги надаються особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів.

Також, за рахунок бюджетних коштів соціальні послуги надаються отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб. 

Іншим категоріям населення надання соціальних послуг буде здійснюватися за умов диференційованої оплати та за рахунок третіх осіб. 

Відповідно до діючих на сьогодні нормативно – правових актів, для забезпечення надання соціальних послуг особам, які потребують отримання послуг в інтернатних установах системи соціального захисту населення, при формуванні особових справ для оформлення до будинків-інтернатів Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації повинні надаватись наступні документи із дотриманням термінів передбачених чинним законодавством:

до психоневрологічних інтернатів (стаціонарний догляд, паліативний догляд):

1. письмова заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, відповідно до норм Цивільного кодексу України); 

– письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

2. рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

3. копія паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

4. копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

5. медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про потребу у постійному сторонньому догляді та можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою МОЗ (до медичної картки додаються такі довідки та дані лабораторних і флюорографічного обстежень:

 1.   довідка про проведені профілактичні щеплення проти дифтерії та правця;
 2.   довідка про епідеміологічне оточення;
 3.   дані флюорографічного обстеження або результати триразового обстеження мокроти на ВК;
 4.   результати бактеріальних посівів на дифтерію, ентерогенну кишкову групу, тифопаратифозну групу;
 5.   результати аналізів на гельмінтози, ентеробіоз;
 6.   результати аналізів крові на реакцію Вассермана та австралійський антиген;
 7.   результати обстеження на форму №30 для осіб з дисфункцією кишківника;
 8.   результати обстеження на ВІЛ, СНІД-інфекцію;
 9.   загальні аналізи крові та сечі. 

6. довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, виданої органами Пенсійного фонду України та/або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. У разі відсутності такої довідки органи Пенсійного фонду України та/або місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення запитують необхідну інформацію за місцем попереднього отримання зазначених виплат;

7. копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

8. довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою, затвердженою МОЗ № 157-3/о (за наявності інвалідності);

9. індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

10. копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

11. копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

12. копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

13. копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

14. копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

15. довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

16. три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

Особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи приймаються до інтернату на підставі:

1) письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

2) рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

3) копії паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

4) медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про необхідність проживання/перебування в інтернаті;

5) довідки для направлення інваліда до інтернату (за наявності інвалідності).

Адміністрація інтернату разом із структурними підрозділами з питань соціального захисту населення забезпечує протягом шести місяців оформлення відсутніх документів.

До геріатричних пансіонатів (стаціонарний догляд, паліативний догляд):

1. особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про прийняття до будинку-інтернату;

2. згода на збір та обробку персональних даних відповідно до  Закону України «Про захист персональних даних»;

3. копія паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);

4. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5. копія посвідчення на отримання пільг (інваліда війни, учасника бойових дій, учасника війни, члена сім’ї загиблого чи дружини (чоловіка) померлого ветерана ВВВ, визнаного за життя особою з інвалідністю,  ветерана праці);

6. довідка про розмір призначеної пенсії;

7. довідка про склад сім’ї (за наявності);

8. акт обстеження матеріально-побутових умов;

9. копія судового рішення щодо стягнення аліментів з дітей або родичів, які за законом повинні утримувати і доглядати особу, яка влаштовується в будинок-інтернат (за наявністю);

10. копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності);

11. індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (за наявності групи інвалідності);

12. медична картка про стан здоров’я з висновком ЛКК про необхідність стороннього догляду та можливість перебування в будинку-інтернаті. До медичної картки додаються такі довідки та дані лабораторних і флюорографічного обстежень:

1) довідка про проведені профілактичні щеплення проти дифтерії та правця;

2) довідка про епідеміологічне оточення;

3) дані флюорографічного обстеження або результати триразового обстеження мокроти на ВК;

4) результати бактеріальних посівів на дифтерію, ентерогенну кишкову групу, тифопаратифозну групу;

5) результати аналізів на гельмінтози, ентеробіоз;

6) результати аналізів крові на реакцію Вассермана та австралійський антиген;

7) результати обстеження на форму №30 для осіб з дисфункцією кишківника;

8) результати обстеження на ВІЛ-інфекцію;

9) загальні аналізи крові та сечі. 

Також, до пакету документів необхідно додавати: акт оцінки потреб сім’ї/особи з висновком, за формою затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 № 1005, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 16 серпня 2018 р. № 943/32395 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах»; довідку середньомісячного доходу члена сім’ї з підтверджуючими документами, на підставі, яких здійснено розрахунок, згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2020 р. за № 611/34894 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг».

На період дії карантину, влаштування осіб з інвалідністю, громадян похилого віку та дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення здійснюється за умови надання негативного ПЛР тесту на каронавірусну інфекцію, що дійсний протягом   трьох днів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *