ОХОРОНА ПРАЦІ Питання психофізіологічної експертизи

З метою збереження здоров’я працюючого населення, попередження зростання показників травматизму та нещасних випадків ст. 5 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

На виконання цього закону Міністерство охорони здоров’я України та Державний комітет України по нагляду за охороною праці спільним наказом від 23.09.1994 р. №263/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.1995 р. №18/554 (із змінами і доповненнями, внесеними спільним наказом МОЗ України і Держнаглядохоронпраці від 06.06.1995 р. №102/85) затверджено Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

Державний комітет України по нагляду за охороною праці наказом від 26.01.2005 р. №15, зареєстровано Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за №231/10511, затвердив Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

У додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. №1107, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. №48) визначено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки.

Відповідно до пункту 1.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. №246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за №846/14 113 (із змінами), обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

Згідно з пунктом 2.13 Порядку працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати комісії з проведення медичних оглядів, висновок психофізіологічної експертизи.

Пункт 3.2 зазначеного Порядку зобов’язує роботодавців допускати до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, осіб за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Відповідно пункту 4.3 Порядку Головним управлінням Держпраці здійснюється контроль за своєчасністю та повнотою проведення медичних оглядів та, в межах повноважень, вирішується питання про притягнення до адміністративно відповідальності роботодавців і керівників лікувально-профілактичних закладів згідно з вимогами чинного законодавства.

Метою проведення психофізіологічної експертизи є оцінка психофізіологічних можливостей працівника відносно ефективного виконання конкретного виду діяльності та психологічної придатності для виконання робіт підвищеної небезпеки. За результатами психофізіологічної експертизи працівнику видається висновок для допуску працівника до виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки.

Зважаючи на вимоги статті 5 Закону України «Про охорону праці», та відповідно до нормативно-правових актів, наведених вище, роботодавець зобов’язаний забезпечити організацію проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників, проведення психофізіологічної експертизи та допускати працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, тільки за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

На сьогоднішній день, у системі Держпраці, питанням проведення психофізіологічної експертизи займається :

ДП «Головний навчально – методичний центр Держпраці»,

адреса – 04060, м.Київ, вул. Вавілових, будинок 10-А, тел. (044)453-97-40

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *