До уваги отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

В зв’язку з введенням в дію Постанови «Деякі питання  призначення  та виплати  компенсації  фізичним  особам, які надають  соціальні  послуги  з догляду  на непрофесійній  основі» від 23.09.2020р.  №859, доводимо до Вашого відома, що
 

компенсація  на  догляд  призначається  фізичній  особі,  яка надає  соціальні  послуги  з догляду  без  провадження підприємницької  діяльності  на   непрофесійній  основі, без  проходження  навчання  та  дотримання  державних  стандартів  соціальних    послуг  особам   з  числа членів своєї  сім’ї,  які  спільно  з  ним  проживають,  пов’язані  спільним побутом,  мають  взаємні   права  та  обов’язки  та є:

 • особами з  інвалідністю  І групи;
 • дітьми з інвалідністю;
 • громадянами похилого віку з  конгвітивними  порушеннями;
 • невиліковно хворими, які  через  порушення  функцій  організму не можуть  самостійно пересуватися та самообслуговуватись;
 • дітьми, яким  не  встановлено  інвалідність,  але  які  є  хворими  на тяжкі  перинатальні  ураження  нервової  системи, тяжкі  вроджені  вади  розвитку,  рідкісні  орфанні  захворювання, онкологічні, онкогематологічні  захворювання, дитячий церебральний  параліч,  тяжкі психічні розлади,  цукровий  діабет І  типу  (інсулінозалежний),  гострі  або  хронічні  захворювання  нирок ІV  ступеня,  дітьми, які отримали  тяжку  травму,  потребують    трансплантації  органа, потребують  паліативної  допомоги  відповідно  до переліку  тяжких   захворювань,  розладів, травм,  станів, що дають  право на одержання  державної  допомоги  на  дитину,  якій  не встановлено  інвалідність,  надання  такій  дитині   соціальних  послуг, затвердженого Кабінетом  Міністром  України.     

Компенсація не призначається фізичним особам,  які надають соціальні послуги з догляду вищезазначеним особам, якщо такі особи отримують соціальні послуги з догляду вдома, паліативного та стаціонарного догляду.

  Розмір компенсації обчислюються як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви.

  Середньомісячний сукупний дохід  фізичної особи  обчислюється шляхом  ділення  середньомісячного сукупного  доходу  її  сім’ї  на кількість  членів  сім’ї  на  кількість  членів  сім’ї,  які  включаються  до  її  складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сімї, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 № 419.

       До  складу  сім’ї  фізичної  особи  включаються: чоловік,  дружина, діти  віком  до 18 років, а  також  діти, які  навчаються   за денною  формою  здобули  освіту  в закладах  загальної  середньої, професійної (професійно-технічної),   фахової  передвищої, вищої  освіти до досягнення  23 років і не мають  власних  сімей  незалежно від  місця  проживання  чи  місця перебування. Разом  з тим,  не  включаються  до  складу  сім’ї  особи,   які  перебувають  на  повному  державному  утриманні  та непрацездатні  особи.            Для  призначення  компенсації  фізична  особа  подає  наступні  документи:

 • заяву про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі;
 • заяву про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги (особою/ законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг);
 • копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (подається фізичною особою , яка надає соціальні послуги, та членів її сімї, та особою, які й надаються соціальні послуги);
 • копію документа, що посвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (подається фізичною особою , яка надає соціальні послуги, та членів її сімї, та особою, які й надаються соціальні послуги);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • декларацію про доходи та майновий стан (заповнення на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців) за формою, затвердженоюМінсоцполітики;
 • копію довідки  до акта  огляду  медико-соціальною  експертною комісією
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок конгвітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватитися та самообслуговуватись, за формою, затвердженоюМОЗ;
 • копію медичного  висновку на дитину  з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою  МОЗ; довідку про  захворювання  дитини, якій  не встановлено  інвалідність, видану лікарсько – консультативною  комісією  лікувально-профілактичного  закладу  у порядку та за формою, затвердженими МОЗ;
 • копію рішення   суду про обмеження  цивільної  дієздатності або визнання  недієздатною  особи, якій надаються  соціальні  послуги  з догляду  на непрофесійній  основі;
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, які надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній особі.           

Компенсація  призначається  на  12  місяців і  виплачується  щомісячно.

Додаткова інформація за телефоном : (04576) 6 -49 -04

2 thoughts on “До уваги отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”

 1. У процесі освітньої реформи дуже важливо звернути увагу і на проблему дискримінації для того, щоб вже зараз розробити план заходів із запобігання цій проблемі. Адже багато можна вирішити інформуванням, роз’ясненням та послідовним моніторингом. Не потрібно чекати, коли станеться дискримінація, дуже важливо її вчасно попереджувати. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі – Постанова) передбачено, що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу у період її отримання не нараховуються. У зв’язку з цим з травня 2016 року буде здійснено перерахунок діючих субсидій, які розраховувалися з урахуванням пільг. Інформація про осіб, які отримують субсидію і мали право на пільги, надається підприємствам- надавачам житлово-комунальних послуг щомісячно. Якщо субсидія призначається на наступний період з квітня 2016 року, вартість послуг у квітні береться з урахуванням пільг. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців. Оскільки, згідно з Положенням опалювальний сезон закінчується 30 квітня, то субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, які будуть призначатися у травні 2016 року – квітні 2017 року (у тому числі на наступний період без звернення громадян), будуть призначені до квітня 2017 року включно. У зв’язку із зміною соціальних нормативів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 317 буде здійснено перерахунок діючих субсидій.

 2. У процесі освітньої реформи дуже важливо звернути увагу і на проблему дискримінації для того, щоб вже зараз розробити план заходів із запобігання цій проблемі. Адже багато можна вирішити інформуванням, роз’ясненням та послідовним моніторингом. Не потрібно чекати, коли станеться дискримінація, дуже важливо її вчасно попереджувати. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі – Постанова) передбачено, що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу у період її отримання не нараховуються. У зв’язку з цим з травня 2016 року буде здійснено перерахунок діючих субсидій, які розраховувалися з урахуванням пільг. Інформація про осіб, які отримують субсидію і мали право на пільги, надається підприємствам- надавачам житлово-комунальних послуг щомісячно. Якщо субсидія призначається на наступний період з квітня 2016 року, вартість послуг у квітні береться з урахуванням пільг. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців. Оскільки, згідно з Положенням опалювальний сезон закінчується 30 квітня, то субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, які будуть призначатися у травні 2016 року – квітні 2017 року (у тому числі на наступний період без звернення громадян), будуть призначені до квітня 2017 року включно. У зв’язку із зміною соціальних нормативів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 317 буде здійснено перерахунок діючих субсидій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *