Безкоштовне навчання осіб з інвалідністю у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації осіб з інвалідністю (с. Лютіж)!!!

Правила прийому та направлення осіб з  інвалідністю до Всеукраїнського центру професійної реабілітації осіб з  інвалідністю (с. Лютіж)

Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» (далі – Центр) створена у 2001 році за участі Міжнародної організації праці, є провідною реабілітаційною установою в сфері управління Міністерства соціальної політики України. Метою діяльності Центру є надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. Реабілітацію в Центрі проходять особи з інвалідністю з усіх регіонів України, включаючи осіб з інвалідністю з числа учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та учасників бойових дій тощо.

Центр розташований поблизу с. Лютіж Вишгородського району Київської області.

В реабілітаційному процесі активно задіяні зали з лікувальної фізкультури, басейн, бальнеовідділення, масажний кабінет, спортивний майданчик, а проведення дискотек, конкурсів, тематичних вечорів ефективно підвищують психоемоційний стан реабілітантів.

Свою оздоровчу та психокорегуючу діяльність Центр на вищому професійному рівні поєднує з професійним навчанням осіб з інвалідністю, яке допомагає здобути нову робітничу професію. В оснащених навчальних кабінетах і майстернях особи з інвалідністю можуть опанувати наступні професії:

  • бджоляр (термін 6 міс.);
  • взуттьовик з ремонту взуття (термін 10 міс.);
  • вишивальник (термін 11 міс.);
  • манікюрник (термін 3,8 міс.);
  • обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (термін 10 міс.);
  • оператор комп’ютерного набору (термін 10 міс.);
  • перукар (перукар-модельєр) (термін 6 міс.);
  • секретар керівника (організації, підприємства, установи) (термін 10 міс.);
  • слюсар з ремонту автомобілів (термін 10 міс.);
  • швачка (термін 10 міс.).

До Центру приймаються громадяни України  із числа дітей з інвалідністю віком від 16 років та осіб з інвалідністю І-ІІІ груп, які не досягли пенсійного віку, виявили бажання здобути професійно-технічну освіту та:
– постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також за висновком МСЕК потребують професійної реабілітації;
– не мають  протипоказань для навчання та роботи за робітничими професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі;
– мають освітній рівень, достатній для оволодіння відповідними робітничими професіями;
            До Центру не приймаються особи, стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади яких унеможливлюють їх навчання та з медичними протипоказаннями:
– гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
– венеричні захворювання;
– часті судомні напади та їх еквіваленти;
– усі інші захворювання в гострій, підгострій та заразній формах;
– низький реабілітаційний потенціал.

Порядок направлення до Центру

Особи з інвалідністю звертаються до місцевих органів праці та соціального захисту населення та подають їм пакет документів:
–   заяву на ім’я директора про вступ до Центру, в якій вказують обрану робітничу професію (із числа тих, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі), групу інвалідності, місце проживання, номер домашнього телефону (або контактної особи), засоби пересування ( якщо мають).
–   документ про освіту: копію свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (копія);
– виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки (№027/0);
–    довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності (копія);
–    індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК (копія);
–    паспорт (копія 1,2, 11 стор.);
–   документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
–    дві фотокартки розміром 3×4 см.

 Місцеві органи праці та соціального захисту населення розглядають поданий пакет документів, і в разі відповідності вимогам Правил, надсилають їх до Центру.
Приймальна комісія Центру розглядає пакет документів іособи з інвалідністю, приймає рішення щодо придатності (непридатності) до проходження ним професійної реабілітації в Центрі та не пізніше як за 15 днів до початку занять надсилає виклик інваліду із зазначенням дати його прибуття до Центру.
Приймальна комісія працює та приймає документи постійно протягом року.

Зарахування до Центру

Особи з інвалідністю, які за викликом прибули до Центру, подають Приймальній комісії оригінали документів: про освіту, паспорт, довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності.

До початку занять (терміном до 5 робочих днів) вступники проходять в умовах Центру:
– медичне обстеження;
– професійно-педагогічне та психологічне тестування;
– соціально-експертну діагностику (співбесіда з фахівцем соціальної роботи).

Вступники, які без поважних причин не прибули до Центру за викликом і не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, до Центру не приймаються.

Умови забезпечення осіб з інвалідністю в Центрі

Особа з інвалідністю, яка проходить професійну реабілітацію в Центрі, забезпечується безкоштовно:
– професійним навчанням за робітничою професією;
– заходами з соціально-психологічної реабілітації;
– заходами з медичного супроводу;
– медикаментами і лікарськими засобами згідно чинного законодавства;
– харчуванням (загальний стіл, перша та дев’ята дієти);
– проживанням в житлових корпусах Центру.

Особам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво державного зразка.

Слухачам, які не завершили повного курсу навчання в Центрі, або не опанували навчальну програму, видається довідка встановленого зразка.

Інформаціїно-консультативні послуги можна отримати за номером телефону 6-30-68.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *