Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Щоб отримати відшкодування, з нянею-ФОП або підприємством, що «доглядає» за вашою дитиною, треба обов’язково укласти письмовий договір.У такому договорі мають бути вказані:

• назва послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови і термін її надання;

• вартість, періодичність оплати;

• відповідальність сторін.

Протягом місяця після укладення договору за місцем свого проживання слід подати такі документи (в паперовій або електронній формі):

– заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

 – заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

 – копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

 – документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

 До заяви додаються копії:

  • свідоцтва про народження дитини; 
  • паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації; д
  • окумента, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
  • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;
  • рішення районної у м. Києві держадміністрації про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Отримувач послуги «муніципальна няня»:

 – щомісяця до 5 числа подає до управління в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня»;

 – протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги «муніципальна няня».

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *