Для призначення соціальної допомоги подаються:

 1.      Заява про призначення допомоги,  що складається за формою,  затвердженою Мінсоцполітики;
 2. паспорт;
 3. довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через сво  релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номер облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 4. копія трудової книжки;
 5.   виписку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією особи з інвалідністю (МСЕК);
 6. декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (у разі потреби);
 7. копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
 8. копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
 9. копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);
 10. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);
 11.    копія довідки про реєстрацію місця проживання;
 12. довідка про відкриття рахунку у банку на соціальні виплати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *