Для призначення соціальної допомоги подаються:

 1. Заява про призначення допомоги,  що складається за формою,  затвердженою Мінсоцполітики;
 2. виписку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією особи з інвалідністю з дитинства або медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 3. паспорт або в разі його відсутності інший документ,  що може засвідчувати  особу,  яка  подає  заяву;
 4. довідка  про  реєстраційний  номер  облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої   релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера  облікової  картки платника  податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 
 5. оригінал  та  копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
 6. довідка  з місця навчання із зазначенням факту перебування (не перебування) на повному  державному утриманні;
 7. копія рішення суду про усиновлення дитини;
 8. довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства і дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;
 9. довідка  про   місце   проживання   законного  представника, піклувальника,  який  подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про  місце проживання. 
 10. довідка про відкриття рахунку у банку на соціальні виплати;
 11. Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
 12. копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);
 13. копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;
 14. копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *